Raziskovalno razvojni oddelek UP: RA-RA oddelek

 Septembra 2023 je v enoti Ribica začel delovati nadstandardni oddelek – Raziskovalno-razvojna enota predšolske vzgoje Univerze na Primorskem. Namen ustanovitve tovrstnega oddelka:

  • zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu in dostop do sodobnih spoznanj s področja razvoja in učenja v predšolskem obdobju,
  • znanstveno in strokovno povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskovanja in predšolske vzgoje v vrtcu z namenom novega znanja,
  • povezovanje univerzitetnega in lokalnega okolja,
  • zagotavljanje dostopa do teoretičnih in empiričnih spoznanj pri razvoju strategij in odločitev na področju predšolske vzgoje v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju.

 

 

Poleg vzgojiteljice predšolskih otrok in vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljice, ki bosta delo opravljali po rednem predšolskem programu in na podlagi Kurikula za vrtce v slovenskem jeziku, bo v skupini prisotna tudi italijansko govoreča vzgojiteljica, ki bo otroke seznanjala z italijanščino, kot jezikom okolja. Dva do trikrat tedensko se bo v skupini uvajal tudi angleški jezik, s pomočjo študentk 3. letnika programa Predšolska vzgoja in njihove mentorice. Preko predmeta Poučevanje angleščine na zgodnji stopnji bodo otroke seznanjale z angleščino, kot tujim jezikom. Oddelek bo nudil tudi možnost za razvoj različnih sodobnih pristopov na področju predšolske vzgoje. 

 

Starši boste sprotno in ažurno obveščeni o dejavnostih, ki se bodo odvijale v oddelku, lahko boste spremljali delo in sooblikovali program. Nadstandardni program ne bo predstavljal nobene finančne obremenitve za starše, saj je v celoti financiran s strani Mestne občine Koper in Univerze na Primorskem. 

V sklopu projekta bomo zagotavljali tudi obogatitvene urice italijanskega jezika za vse predšolske otroke Vrtca Koper. Obogatitveno dejavnosti bo v vseh enotah vrtca izvajala vzgojiteljica za italijanski jezik, Tadeja Omreza, ki bo prihajala v enote dvakrat mesečno.

 

Cilji:

a)      razvoj pedagoških in raziskovalnih pristopov na področju predšolske vzgoje, zgodnjega učenja in poučevanja (v sodelovanju z visokošolskimi učitelji, sodelavci, raziskovalci, strokovnimi in svetovalnimi delavci vrtcev ter vodstvi vrtcev, s študenti, starši ter lokalnim okoljem);

b)      uvajanje pedagoških pristopov z namenom 1) podpore strokovnim, svetovalnim in vodstvenim delavcem vrtcev pri zagotavljanju kakovosti predšolske vzgoje ter 2) razvoja predšolske vzgoje;

c)       podpora in usposabljanje strokovnih, svetovalnih in vodstvenih delavcev vrtcev na lokalni in regionalni ravni;

d)      razvoj modela dvo/večjezičnega vrtca;

e)      ekspertna podpora pri razvoju politike, zakonodaje, standardov in normativov na področju predšolske vzgoje na nacionalni in mednarodni ravni, utemeljena v teoretičnih in empiričnih spoznanjih.