Prihodi in odhodi otrok

  • Starši so dolžni ob prihodu v vrtec in odhodu iz vrtca spoštovati veljavni hišni red in poslovni čas.
  • Starši so dolžni vrtcu sporočiti vsako odsotnost otroka, posebno, če gre za nalezljivo bolezen ali vzroke, ki bi ogrožali zdravje in počutje drugih otrok (otroške bolezni, uši in drugo). Starši so dolžni pisno sporočiti morebitne posebnosti in napotke o ravnanju v primeru alergij, diet, vročičnih krčev in drugo že pred vključitvijo otroka v vrtec, oziroma kadarkoli med letom, v kolikor se ti simptomi pojavijo (8.člen pogodbe).
  • Prihod otrok v vrtec je do 8.30.
  • Starši so dolžni obvestiti vzgojiteljico o odsotnosti otroka do 8.00 ure (telefonsko), sicer se prehrana obračuna, kot da je otrok prisoten.
  • Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred OŠ ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci starejši od 10 let in mladostniki, če to dovolijo starši otroka (Zakon o varnosti cestnega prometa, 5.točka 91.člena, Ur.l.RS 56/08-UPB5, 58/09 in 36/10). Izjava s pooblastilom.