Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA

SVETOVALNA DELAVKA: Nataša Štrekelj, univ. prof. def.

E-pošta: natasa.strekelj@vrteckoper.si

TEL.: 05/610 35 12; 041/656-979

SEDEŽ v enoti Ribica, Ferrarska ul. 17, 6000 Koper

Pokriva delo svetovalne službe v enotah Ribica, Čebelica, Kekec in Šalara. Dosegljiva po predhodnem dogovoru po telefonu ali elektronski pošti.

 

SVETOVALNA DELAVKA/VZGOJITELJICA ZA DODATNO STORKOVNO POMOČ: Doroteja Perše, mag. prof. inkluz. ped.

E-pošta: doroteja.perse@vrteckoper.si

TEL.: 040/825-122

SEDEŽ v enoti Pobegi – Zajček, Cesta I. Istrske brigade 52, 6276 Pobegi

Pokriva delo svetovalne službe v enotah Pobegi – Zajček, Bertoki – Cicikorak in Vanganel - Pikapolonica. Dosegljiva po predhodnem dogovoru po telefonu ali elektronski pošti.

 

OPIS SVETOVALNE SLUŽBE V VRTCU:

Osnovna področja dela svetovalne službe v vrtcu so svetovalno delo z otroki, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, starši in družinami, vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami.

Namen svetovalne službe se je na podlagi svojega strokovnega znanja in strokovne avtonomnosti vključevati v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj.

Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci (otroci, starši, strokovni delavci, vodstvo vrtca) v vrtcu uspešni. Z njimi vzpostavlja svetovalni odnos, ki temelji na strokovnosti, avtonomnosti, sodelovanju,  zaupanju in zaupnosti ter prostovoljnosti.

Na svetovalno službo v vrtcu se lahko obrnete, ko imate vprašanja o:

-       pripravi otroka ob vključitvi v vrtec,

-       postopkih vključitve otroka v razvojni oddelek,

-       odložitvi šolanja ali ob prehodu otroka v šolo,

-       vzgoji otroka in otrokovem razvoju,

-       kako se z otrokom pogovoriti o težkih situacijah v družini (ob izgubi bližnjega družinskega člana, ob razvezi, selitvi…),

-       možnostih pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju in nadarjenih otrocih,

-       razumevanju stisk, čustvenih in vedenjskih težav otroka

-       in drugih morebitnih vprašanj, ki se navezujejo na otroka in družino.