Varstvo osebnih podatkov

Vrtec Koper, kot upravljalec osebnih podatkov, za namene izobraževanja in izpolnjevanja otrok za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela vrtca obdeluje osebne podatke otrok in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen kot ga določa 43. člena Zakona o vrtcih (Ur. L. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami).

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Koper je  Maja Krivec, univ. dipl. prav., zaposlena na delovnem mestu pravnik v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica, dosegljiva na telefonski številki 059/34 09 10 oziroma elektronski pošti: maja@czpp.si.

 

Osebni podatki se bodo hranili skladno s pozitivno zakonodajo (osebni podatki, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva), oziroma do izpolnitve namena obdelave oziroma do preklica privolitve.

 

Dokumenti: