Predstavitev

 • Vrtec Koper je Javni vzgojno-izobraževalni zavod – Ente publico di istruzione ed educazione VRTEC KOPER, ki je ustanovljen z odlokom MO Koper: Uradne objave št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS 40/07 ter 39/10 (www.koper.si).
 • Osnova za naše delo je Kurikulum za vrtce, javno veljavni program, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji 18.3.1999 in Dodatek h kurikulumu na narodno mešanih območjih, ki vsebujeta cilje, načela in področja dejavnosti, po katerih se odvija predšolska vzgoja v Sloveniji.
 • Vzgojno delo izvajamo po Letnem delovnem načrtu, skladno z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 • Svet zavoda je organ upravljanja Vrtca Koper. Sestavlja ga pet predstavnikov delavcev,  po  trije predstavniki ustanovitelja in staršev.
 • V Vrtcu Koper imamo šest enot. V tem šolskem letu deluje 46 oddelkov. Za nemoten potek dela skrbi 144 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev.
 • Naš vrtec predstavljamo tudi v publikaciji.
Cilji dejavnosti predšolske vzgoje VRTCA KOPER v šol. l. 2017/18

"V MAVRICI BESED SE SKRIVA VES SVET" poudarek na področju Naravoslovja in Likovnega ustvarjanja
 • odkrivanje, spoznavanje in primerjanje sprememb v življenju pri sebi, pri drugih živih bitjih ter neživi naravi,
 • spoznavanje, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo,
 • pridobivanje izkušenj, kako sami in drugi ljudje vplivamo na naravo in kako lahko dejavno prispevamo k varovanju in ohranajanu naravnega okolja,
 • razvijanje sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, miselnega, estetskega in vrednostnega doživljanja,
 • preko likovnega izražanja otrok izraža svoje občutke, čustva in misli, na sebi lasten način in v jeziku, ki mu ustreza,
 • doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so vsakemu otroku ponujene enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.