Predstavitev

 • Vrtec Koper je Javni vzgojno-izobraževalni zavod – Ente publico di istruzione ed educazione VRTEC KOPER, ki je ustanovljen z odlokom MO Koper: Uradne objave št. 24/98, 24/00 in Uradni list RS 40/07 ter 39/10 (www.koper.si).
 • Osnova za naše delo je Kurikulum za vrtce, javno veljavni program, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji 18.3.1999 in Dodatek h kurikulumu na narodno mešanih območjih, ki vsebujeta cilje, načela in področja dejavnosti, po katerih se odvija predšolska vzgoja v Sloveniji.
 • Vzgojno delo izvajamo po Letnem delovnem načrtu, skladno z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 • Svet zavoda je organ upravljanja Vrtca Koper. Sestavlja ga pet predstavnikov delavcev,  po  trije predstavniki ustanovitelja in staršev.
 • V Vrtcu Koper imamo šest enot. V tem šolskem letu deluje 46 oddelkov. Za nemoten potek dela skrbi 147,5 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev.
 • Naš vrtec predstavljamo tudi v publikaciji.
Rdeča nit VRTCA KOPER za šol. l. 2018/19:

"GREMO NA POTEP V DEŽELO IGRE IN BESED"
 (poudarek na področjih jezika, gibanja in igre)

Cilji dejavnosti predšolske vzgoje VRTCA KOPER V šol. letu 2018/19:
 • razvijanje sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu,
 • razvijanje jezika na vseh jezikovnih ravninah ter v različnih jezikovnih funkcijah in položajih,
 • omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
 • omogočanje in spodbujanje spontane igre kot osnove in spodbude za otrokov razvoj,
 • doživljanje, ustvarjanje ter izvajanje umetniških dejavnosti in izražanje doživetij v umetniškem jeziku,
 • doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so vsakemu otroku ponujene enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje, ne glede na spol, telesno in dušeno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved,
 • razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno - umetnostno vzgojo (SKUM), v sodelovanju z Univerzo na primorskem - Pedagoško fakulteto.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.