Sodelovanje s starši

Oblike sodelovanja s starši:

  • sestanek s starši otrok novincev,
  • razgovor ob vstopu otroka v vrtec,
  • razgovor s starši otroka ob prehodu iz skupine v skupino,
  • roditeljski sestanki,
  • govorilne oz. pogovorne urice,
  • srečanja s starši (delavnice, okrogle mize, družabna srečanja, igralni dnevi, izleti…),
  • vključevanje staršev kot prostovoljcev v neposredno delo.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja.

Šola za starše

V Vrtcu Koper v sodelovanju z Mestno občino Koper že vrsto let organiziramo srečanja imenovana Šola za starše. Srečanja potekajo v obliki predavanj, izvedejo pa se lahko tudi krajše delavnice in pogovori. Odvijajo se v popoldanskem času v prostorih vrtca. Predavatelji Šole za starše so strokovnjaki iz različnih ustanov in področij, ki se  ukvarjajo s predšolskimi otroci in imajo veliko izkušenj pri delu z otroki in družinami.

 Predavanja Šole za starše so za starše popolnoma brezplačna.