Prvič v vrtec

V juniju potekajo sestanki za starše otrok novincev, ki so v vrtec vključeni z novim šolskim letom, ločeno po enotah, s ciljem »Sprejem in uvajanje otroka v zanj prijazno in spodbudno okolje«. Vsak izmed staršev dobi navodila o urejanju dokumentacije in zgibanko o uvajanju otroka v vrtec.

Med poletnimi meseci (julij, avgust) potekajo razgovori s starši otrok novincev. Vzgojiteljica jim pošlje pisno vabilo in z njimi opravi razgovor. Ob tem uporabi vprašalnik, ki je namenjen izključno pridobivanju in izmenjavi informacij, ki otroku olajšajo vstop v vrtec. Skupaj s starši izdela načrt uvajanja in si ga tudi zapiše. Staršem svetuje o njihovi vlogi v skupini.

Ob vključitvi otroka v vrtec starši izpolnijo in podpišejo Soglasje staršev za obdelavo/objavo osebnih podatkov.

Pred vstopom otroka v vrtec starši prinesejo na Upravo, Kettejeva ulica 13, še ZDRAVNIŠKO POTRDILO, ki ga izda otrokov osebni zdravnik. Ob tem dobijo NAPOTNICO za vrtec, ki jo izročijo vzgojiteljici svojega otroka in Publikacijo Vrtca Koper.

Uvajanje otrok se začne s 1. septembrom. Prilagojeno je individualnim načrtom, ki so ga izdelale vzgojiteljice skupaj s starši. Osnovno vodilo je, naj se otrok počasi seznani z novim okoljem. Čas bivanja v vrtcu je v začetku kratek in se postopno podaljšuje. Pomembna je stalnost prostora, oseb in časa, ki ga otrok preživi v vrtcu.

Če se otrok v skupino vključi med letom, je postopek enak. Osnovne informacije starši dobijo pri pomočnici ravnateljice.

Celoten opisan postopek omogoča otroku, da pogumno stopa iz varnega družinskega naročja v izzivov in spodbud polno vrtčevsko okolje.