Vpis otrok

 Veseli nas, da se odločate za vpis otroka v naš vrtec. Potrudili se bomo, da bomo upravičili vaše zaupanje!

KAKO POTEKATA VPIS IN SPREJEM

V vrtec vključujemo predšolske otroke od dopolnjenega enajstega meseca dalje, do vstopa v osnovno šolo. Otroke vpisujemo in sprejemamo na podlagi prijav skozi vse leto. 
Vpis za šolsko leto 2024/2025.

Obrazec »Vloga za sprejem otroka« dobite na upravi Vrtca Koper in na naši spletni strani. Izpolnjeno vlogo prinesete osebno ali pošljete po pošti na upravo vrtca (Kettejeva ulica 13, 6000 Koper). Oddaja po elektronski pošti ni možna.

Evidenca zavodov, programov in prostih mest.

Organ Občinske uprave Mestne občine Koper, pristojen za predšolsko vzgojo, v začetku koledarskega leta s sklepom določi terminski plan javnega vpisa in sprejema otrok, ki je obvezen za vse javne vrtce, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Koper.

V primeru, da je vlog za sprejem več, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok v skladu s "Pravilnikom o sprejemu otrok".

Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2023/24.

Čakalni seznam za naknadni sprejem 2024/25.

Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2024/25.


S podpisom pogodbe se starši zavezujejo, da bodo otroka vključili v vrtec v času, kot je sklenjeno s pogodbo.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na obrazcu »Odjava« (ki ga dobijo in oddajo na Upravi Vrtca Koper, oddaja po elektronski pošti ni možna), najmanj 15 dni pred nameravanim izpisom, tudi v primeru podpisa pogodbe, ko otrok sploh še ni obiskoval vrtca. O izpisu otroka odloči ravnatelj vrtca s sklepom v roku 15 dni po oddaji izpolnjenega obrazca.

Izpisati je potrebno tudi otroka, ki bo prenehal obiskovati vrtec zaradi odhoda v šolo.