Oddelek prilagojenega programa predšolske vzgoje

V Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami so usmerjeni tisti otroci, ki bodo lažje razvili svoja močna področja in sposobnosti do največje možne mere v predšolskem programu, ki je zanje prilagojen glede didaktičnih pristopov, ciljev in vsebin, kot tudi glede normativov in kadrovskih pogojev.

 

V prilagojenem programu sledimo vsem vzgojno izobraževalnim področjem, ki so zapisana v Kurikulumu za vrtce (jezik, matematika, narava, družba, gibanje, umetnost), dodane so jim  specifičnosti, ki izhajajo iz prilagojenega programa (po Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke). Delo z otroki  poteka individualno, pri čemer se uporabljajo drugačne in prilagojene metode dela. Posebno pozornost  posvečamo timskemu delu in sodelovanju vseh strokovnih delavcev ter tesnemu sodelovanju s starši.

 

Prednosti oddelka prilagojenega programa:

-      največ šest otrok v skupini,

-      vsakodnevna individualna obravnava (metode, čas),

-      prostor in oprema prilagojena posebnim zahtevam otrok,

-      otrok se vključuje v interakcije z vrstniki.