DRUŽINSKA ZGODBA

Potrebujemo:

  • igralno kocko,
  • kartončke z slikami družinskih članov.

Pravila igre:

Igra je primerna za mlajše, predšolske otroke in starejše otroke z bogatejšim besediščem. Igro igrata dve, največ štiri osebe.

 

Mlajši otroci: Otrok vrže kocko in s pomočjo odraslega odčita število pik. Poišče ustrezno sliko in jo poimenuje. V naslednjih ponovitvah lahko posamezno sliko opisuje oziroma pripoveduje zgodbe, izkušnje povezane s sliko.

 

Starejši otroci: Otrok vrže kocko, odčita število pik in poišče ustrezno ilustracijo. Met kocke ponovi in poišče še drugo ilustracijo. Dobljeni sliki poveže v smiselno zgodbo.

 

Namig: Igro lahko uporabljate za različne vsebine. Na slikah je lahko različno sadje oziroma zelenjava, prevozna sredstva, poklici, živali …

 

Zelo primerna je za bogatenje besednega zaklada, predvsem za otroke z jezikovno-govornimi težavami.

 

Prijetno druženje vam želimo.