PRSTNE IGRE

 

Prstne igre so drobna besedila, ki vsebujejo verze, pesmi in dotike.

 

KRIŽ KRAŽ

 

Otroku razpremo dlan. Po dlani rišemo križe in izgovarjamo:

Križ-kraž kralj Matjaž.

Daj mi groš, da si kupim nož.

 

Nato s prstom v sredino dlani nakažemo, kot bi vrtali luknjico in govorimo:

»Luknjo vrtam - poč, poč, poč!

 

Ko izgovorite poč narahlo udarite po notranjosti otrokove dlani.

 

 

MIŠKA IN KRT (M. Voglar)                          

 

Gremo pogledat na vrt, kaj delata miška in krt,

miška po vrtu drobenclja, (s prsti s sprehodimo po otrokovih dlaneh)

krt pa zemljo ravna, (z dlanmi pobožamo otrokove dlani)

miška nabira rožice za krta, (s palcem in kazalcem desne roke "potegnemo" vsak otrokov prstek - kot da obiramo),

krt pa v zemljo luknjice vrta,

prvo luknjo za miško, vrta, vrta, vrta, (s kazalcem desne roke vrtamo v dlan ene otrokove rokice)

drugo luknjo za krta vrta, vrta, vrta. (s kazalcem desne roke vrtamo v dlan druge otrokove rokice)

V prvi luknji miška spi, (palec skrijemo v levo dlan)

v drugi luknji krtek spi: (palec skrijemo v desno dlan)

Ninaj, ninaj, ninaj, ni! (zazibamo obe dlani)

 

DEŽEK PADA                                                                    

 

Dežek pada tip, tip, tip, (s prstki tolčemo po mizi)

zmoči polje, zmoči hrib.

Toča vsuje se z neba, ( s pestmi tolčemo po mizi)

tropa, tropa, ropota!

Lirelaj, sončni sijaj,

boža, boža, ajaj. (otroka pobožamo po obrazu ali roki)

 

 

vir: internetni vir (http://pefprints.pef.uni-lj.si/5921/1/Sandra_Kregar._Diplomsko_delo.pdf)

 

                                                                                              Zbrala: Suzana Bržan