SLIKOPIS

BRANJE IN UČENJE PESMIC IN DEKLAMACIJ
S POMOČJO SLIKOPISA

V predšolskem obdobju se učenje branja začne že pred spoznavanjem posameznih črk. Otrok se ob branju odrasle osebe srečuje z besedilom, črkami in glasovi. Za spodbujanje spretnosti, ki jih bo otrok kasneje potreboval pri samostojnem branju, je koristen didaktični pripomoček tudi slikopis.

Slikopis je preprosto besedilo, s kratkimi stavki, ki so zapisani z velikimi tiskanimi črkami. Posamezne besede nadomeščajo sličice. Pomen slikopisov je, da otrok opazuje besede in slike, širi svoje besedišče, pripoveduje, srečuje se z začetnim branjem od leve proti desni, od zgoraj, navzdol ter pri učenju pesmi in deklamacij so mu slikopisi v veliko pomoč pri pomnjenju. Otrok pri branju slikopisov aktivno sodeluje, saj bere sličice ter nevede osvaja veščine branja.

Pripravljeni slikopisi so napisani z velikimi tiskanimi črkami in opremljeni s prikupnimi slikami, ki bodo otroke še dodatno motivirale pri skupni dejavnosti in zapomnitvi besedil.

Priporočila za branje s pomočjo slikopisa:

  • najprej skupaj z otrokom poimenujete slike izbranega slikopisa;
  • nato odrasel bere besedilo in otrok »prebere« sliko;
  • nato skupaj bereta besedilo in sliko;
  • po nekajkratnih skupnih ponovitvah otrok samostojno, s pomočjo pomnjenja prebere celoten slikopis.