ZALJUBLJENI ZVONČEK

Pomladna pravljica:

Pripravili smo vam še eno pravljico, ki se navezuje na pomlad.  

Pravljice bogatijo otrokovo življenje in imajo velik pomen za razvoj

čustev, besednega zaklada, izražanja in osebnosti.                                 

 Branje pravljic dodatno poglablja in utrjuje ves med vami in otrokom.

Zato le pogumno preberite pravljico.

 

ZALJUBLJENI ZVONČEK (Mateja Arhar)

 

Izdelaj zvonček iz papirja (origami)