SPROSTITVENA GIBALNA IGRA - MASAŽA

2.starostno obdobje

 

KMET SADI KROMPIR

 

 Otroke razdelimo v pare. En otrok se uleže na trebuh, drugi pa poklekne ob njem. S prsti riše po hrbtu ležečega otroka po navodilih vzgojiteljice.

 

 Kmet gre na njivo in jo pognoji s hlevskim gnojem – z dlanmi otresa po hrbtu, tako da se hrbta vsakokrat dotakne,

 

nato njivo zorje - z dvema prstoma močno potegne po hrbtu navzdol in potem navzgor, dokler vsa njiva (hrbet) ni zorana,

 

 nato jo razrahlja z brano - z malo razklenjenimi prsti potegne večkrat po hrbtu navzdol in navzgor, naredi krajčke - s prsti dela širše brazde (bolj razklenjeni prsti) navzgor in navzdol po hrbtu

 

in potem posadi krompir - s prstom dela pike v ravnih črtah navzgor in navzdol po hrbtu

 

 in ga zasipa – z dlanjo pomete po hrbtu.

 

 Dež namoči njivo - z vsemi prsti tapka po celem hrbtu,

 

potem posije sonce - cele dlani polaga nežno na hrbet, da ležeči začuti toploto,

 

 in krompir skali in vidijo se že rastline - s palcem in kazalcem rahlo ščiplje hrbet.

 

Kmet poškropi njivo proti plevelu - z vsemi prsti tapka po celem hrbtu.

 

Ko krompir dozori, s posebni strojem preorje njivo - z dvema prstoma močno potegne po hrbtu navzdol in potem navzgor, dokler vsa njiva (hrbet) ni zorana.

 

 Nato pobere krompir – s prsti pobira krompir

 

 in ga odpelje domov – konča in umakne roke s hrbta.