VODENA GIBALNA ZGODBA: IZLET

1.starostno obdobje

Otroci so razporejeni po prostoru, vzgojiteljica prične pripovedovati zgodbo, otroci ji gibalno in glasovno sledijo:

Tomažev očka je imel velik rdeč avto (rečemo: »Brmmmm, brmmmm«). Nekega dne je Tomaževa družina odšla na izlet (hodimo po prostoru in v rokah držimo obroč, ki ga obračamo v obe smeri, kot da obračamo volan). Peljali so se čez most (hodimo po oviri*) in skozi tunel (hodimo pod oviro*). Blaž je med vožnjo močno užival (sedemo na tla, se pretvarjamo, da nas trese, in se ob tem smejimo). Ko so prispeli na cilj, je Tomaž opazil, da so prišli na morje (pokleknemo na tla in z rokami nakažemo valove). Tomaž se je ves teden na morju potapljal (se primemo za nos in ležemo na tla) in plaval (ležimo in plavamo). Ko je prišel čas odhoda, je Tomaž postal žalosten in je začel jokati (se pretvarjamo, da jočemo). Mamica mu je rekla: »Naslednje leto bomo zopet prišli sem,« in Tomaž je postal zopet vesel (se nasmejimo in objamemo soseda). Tomaž je sedel v očkov rdeč avto in odpeljali so se domov (pojemo: »Moj rdeči avto motor ima …« Ob petju tudi plešemo – pri »br, br, br« hodimo po prostoru in nas »trese« (kot da se peljemo po makadamski cesti), pri krmilu zopet vzamemo v roke obroč, ki predstavlja volan in se pretvarjamo, da vozimo avto, ter pri hupi »potrobimo« na sredino obroča, kjer je hupa).

Ovire*- postavimo različne ovire, npr.: klop, palice, plastične zidake…