ZIMSKE RADOSTI

 KURIKULARNO PODROČJE: JEZIK

Razvijanje opismenjevanja, poimenovanja, pripovedovanja.

Skupaj z otroki s pomočjo slik poimenujte kaj vidite na slikah, opišite slike ter ustvarite svojo zimsko zgodbo.

 

Vir slik: revija Cicido