Premestitev otrok

Spoštovani starši,

 

v mesecu februarju 2023 bomo začeli z okvirnim oblikovanjem oddelkov za novo šolsko leto 2023/2024.

 

Če želite vašega že vključenega otroka v novem šolskem letu premestiti v drugo enoto ali v drugi vrtec, nam to sporočite najkasneje do petka, 27. januarja 2023.

 

Vaše želje bodo upoštevane v skladu z možnostmi.

 

O tem, ali je vaši želji po premestitvi možno ugoditi, boste pisno obveščeni do marca 2023. V kolikor premestitve ne želite oziroma želje po premestitvi ne sporočite do predpisanega roka, ostane otrok v istem vrtcu oziroma enoti.

 

Pisne spremembe - IZJAVE urejate na Upravi Vrtca Koper, Kettejeva ulica 13, Koper, v času uradnih ur (obrazec – klik).

 

 

Alenka Rušt l.r.

ravnateljica