POKRIVANKA

Potrebujemo: trši papir, različne oblike igrač ali otrokom znanih predmetov

Izdelava: Na papir narišemo obrise zbranih predmetov

Potek igra: otrok ima nalogo, da poišče predmete, ki ustrezajo obrisom. Igra je končana, ko so vsi predmeti na svojem mestu.

Otrok lahko tudi poimenuje predmete.