RAZISKUJEMO LED

V tem mrzlem zimskem času imamo možnost, da spoznavamo vodo v različni pojavni obliki – ledu.

 

Poizkus z ledom 1:

Potrebujemo:

-         vodo

-         plastične lončke

 

Lonček z vodo damo v zamrzovalnik, enega damo na okensko polico (zunaj), tretjega pustimo na okenski polici (notri).

Otroka povprašamo, kaj misli, da se bo zgodilo s posameznim lončkom. Pustimo čez noč in naslednji dan opazujemo spremembe. Z otrokom se pogovarjamo, kaj se je zgodilo in ugotavljamo zakaj je tako.

 

Poizkus z ledom 2:

Potrebujemo:

-         vodo

-         ledene kocke

-         olje

-         barvo (poljubno)

-         visok kozarec

 

V visok kozarec natočimo vodo. Dodamo ledene kocke in opazujemo, kaj se dogaja.

V naslednjem koraku pa preverimo, kaj se zgodi z ledom in oljem.

V visok kozarec kapnemo malo barve (modre ali katere druge) in dodamo olje (do polovice kozarca).

V kozarec damo kocko ledu in opazujemo dogajanje. Rezultat bo zelo zanimiv. Otroka spodbujamo k opazovanju in ga usmerjamo z vprašanji.

                   

Poskus z ledom 3:

Potrebujemo:

-         vodo

-         nizko posodo

-         sol

 

V nizko posodo nalijemo vodo in zamrznemo. Naredimo poskus, kaj se zgodi, če dodajamo sol. Z otrokom opazujemo. 

 

Nadgradnja dejavnosti:

Na led lahko rišemo. V nizko posodo nalijemo vodo in jo zamrznemo. S čopičem in barvo rišemo po ledeni plošči. S taljenjem ledu opazujemo, kako voda spreminja svojo agregatno stanje.

 

 

                           Veliko eksperimentalnih trenutkov.