DNEVNA RUTINA

Rutina so aktivnosti, ki si sledijo v določenem zaporedju in ustaljenem vzorcu. Preko rutine se otrok navaja na red in disciplino kar vpliva na njegovo samostojnost in samopodobo. Poleg tega mu rutina vliva občutek varnosti, zbranosti in umirjenosti, saj točno ve kaj sledi določeni aktivnosti, torej govorimo o nekem ustaljenem zaporedju dejavnosti.

V vrtcu je dnevna rutina stalnica (prihod v vrtec, malica, igra in dejavnosti, sadna malica, igra, kosilo, počitek, igra/odhod domov).

Dnevna rutina pa naj se izvaja tudi doma. Tako lahko dnevno rutino razdelimo na:

  • jutranjo rutino,
  • vrtčevsko rutino,
  • večerno rutino.

V ta namen vam v nadaljevanju predstavljamo predlog jutranje in večerne rutine, ki jo lahko izvajate vsakodnevno z vašim otrokom. Primer dnevne rutine je samo predlog, lahko ga prilagodite vašim navadam.

Priporočamo, da v dnevno rutino vključite:

  • igro,
  • branje, petje, ustvarjanje,
  • skrb zase,
  • druženje,
  • počitek,
  • hranjenje,
  • hišna opravila (za otroke stare 2-3 let: pospraviti igrače, samostojno jesti, dati umazana oblačila v koš za umazano perilo, pospraviti čevlje, odnesti smeti v koš, zalivati rože…; za otroke stare 4-5 let: samostojno se obleči, samostojno iti na stranišče, pripraviti mizo, pomiti posodo s pomočjo odraslega, dati za jest hišnemu ljubljenčku…; za otroke stare 6-7 let: pospraviti posteljo, skrbet za svoje stvari, sesati, brisati prah…).

Dnevno rutino poskušajte obdržati ves čas otrokovega odraščanja in predvsem spodbujajte otroka k samostojnosti.