Protokol ravnanja za preprečevanje okužb za starše in izpolnjevanju PCT pogoja

Protokol ravnanja za preprečevanje okužb za starše (klik).

 

Obvesitlo o izpolnjevanju PCT pogoje za starše:

 

Vlada RS je na seji 26. 8. 2021 sprejela Odlok o spremembi odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (UL RS št. 132/21) (v nadaljevanju: Odlok), ki bo veljal do vključno 5. septembra 2021. Z njim so določili začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in način preverjanja njihovega izpolnjevanja.

Skladno z Odlokom morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Izjema velja le za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec.

Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka - novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Odlok določa obveznost nošenja zaščitnih mask v notranjih zaprtih prostorih ter na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, pri čemer je kot izjema za področje predšolske vzgoje določeno, da maske ni potrebno nositi predšolskim otrokom v vrtcu in vzgojiteljem predšolskih otrok in vzgojiteljem predšolskih otrok-pomočnikom pri opravljanju neposrednega dela z otroki.

Hvala za razumevanje in sodelovanje. Hvala, ker upoštevate PCT pogoj.

 

 

    Alenka Rušt

      ravnateljica