SNEŽAK

-   Štejem, primerjam, razvrščam

 

Na list belega papirja narišite 5 krogov. Tri naj si sledijo po velikosti, da bo iz njih otrok lahko sestavil snežaka. Dva manjša kroga narišite – za roke. Dodajte 5 majhnih barvnih krogcev za gumbe in dva črna za oči.

 

 

 

Otrok naj prešteje bele kroge. Koliko jih je?

Prešteje pisane kroge? Koliko jih je? Ali je belih krogov več?

Prešteje naj črne kroge? Koliko jih je? Katerih krogov je najmanj?

Kateri krog je največji?

Otrok naj kroge izreže po črti. Mlajšemu otroku kroge izrežete vi.

Lahko jih razporedi v vrsto in primerja: največji - najmanjši, več – manj, enaki – različni, beli – barvni,…

Iz krogov sestavi snežaka. Lahko sledi vašim navodilom.

Manjkajoče dele lahko nariše, ali izreže in nalepi. Lahko nariše ali nalepi snežinke.

 

         

 

Pripravila Tanja Rijavec iz enote Pikapolonica Vanganel