KAKO SO SESTAVLJENE BARVE V FLOMASTRIH

                                 

Cilj: otroci odkrivajo, kako se barve med seboj mešajo

Sredstva:

-          flomastri različnih barv ( ne vodoodporni )

-          filtrirni papir ali bela papirnata brisača

-          posoda z vodo

-          posode z okroglim dnom

-          kapalke

-          škarje

Potek poizkusa:

  1. Filtrirni papir ali papirnato brisačo izrežemo v obliko kroga s premerom 12 cm.
  2. Na sredino kroga na isto mesto  s flomastrom večkrat zapored nanesemo piko, ki naj ne bo večja od 0,5 cm.
  3. Filtrirni papir oz. papirnato brisačo položimo na ustje posode z okroglim dnom, tako, da rob filtrirnega papirja ali pap.  brisačke sega čez rob posode.
  4. V kapalko zajamemo vodo
  5. Na barvno piko s kapalko kanemo eno kapljico vode in počakamo, da se vpije v filtrirni papir oz. pap. brisačko.
  6. Postopek počasi ponavljamo, vendar pazimo, da se vsaka kapljica sproti vpija v papir.
  7. Poskus končamo, ko se barvne pike, ki smo jih naredili, ločijo na osnovne komponente barv.

Kaj se je zgodilo?

Barvila v flomastru se ločijo zaradi različne topnosti v vodi. Metodo ločevanja imenujemo kromatografija. Zajema dve fazi – potujočo in tisto, ki se ne premika. V našem primeru je potujoča faza voda, stacionarna pa papir. Tisto barvilo, ki je v vodi najbolj topno, po filtrirnem papirju oz. pap. brisački potuje najdlje časa. Pomeni, da je od točke, ki smo jo s flomastrom naredili na filter papirju oz. pap. brisački, oddaljeno najdlje. Barvilo, ki je v vodi najmanj topno, ostane bližje točki, ki smo jo naredili s flomastrom.

Vir: Kamenšek A.( 2014 )Naravoslovni hokus pokus. Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana

       

                                                                                                                                                         Zapisala:  Doris Abram