Sklad Vrtca Koper

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je Svet zavoda Vrtca Koper na svoji redni seji dne 16.10.2019 sprejel sklep o ustanovitvi Sklada Vrtca Koper.

Osnovni namen Sklada Vrtca Koper je:

•          pridobivanje sredstev iz prispevkov fizičnih in pravnih oseb, donacij in drugih virov,

•          financiranje nadstandardne dejavnosti posameznega oddelka ali enote vrtca,

•          nakup nadstandardne opreme in pripomočkov,

•          zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa,

•          pomoč otrokom iz socialno šibkih oziroma ogroženih družin pri nadstandardnih in obogatitvenih dejavnostih.

 

Pravilnik Sklada Vrtca Koper.

 

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev: Program dela sklada Vrtca Koper.

 

Obrazci:

 

Za Sklad Vrtca Koper lahko namenite tudi del dohodnine. Vsak, ki je davčni zavezanec, lahko do 0,3 % dohodnine nameni za financiranje donacij. Donirate lahko tako, da fizično izpolnite obrazec ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE ali preko elektornske vloge na FURS deDavki. Izpolnjen obrazec lahko oddate tudi v vrtcu.