Sklad Vrtca Koper

Sklad Vrtca Koper se ustanovi za:

•          pridobivanje sredstev iz prispevkov fizičnih in pravnih oseb, donacij in drugih virov,

•          financiranje nadstandardne dejavnosti posameznega oddelka ali enote vrtca,

•          nakup nadstandardne opreme in pripomočkov,

•          zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa,

•          pomoč otrokom iz socialno šibkih oziroma ogroženih družin pri nadstandardnih in obogatitvenih dejavnostih.

 

Pravilnik Sklada Vrtca Koper.