Projekt Zdravje v vrtcu

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. Zato je nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana v letu 2006 oblikoval program promocije zdravja v vrtcih Ljubljanske zdravstvene regije "Zdravje v vrtcu", ki ga je kasneje razširil. Danes je Zdravje v vrtcu projekt podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in je usmerjen v vse skupine v vrtcu (otroci, starši, strokovni delavci) in izven (občane). Z vsebinami želi spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja, ki vpliva na kvaliteto zdravja. in ga danes Nacionalni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja skupaj z vrtci po vsej Sloveniji.

Programski cilji

 Pri oblikovanju programa skušamo slediti dvema temeljnima ciljema:

  • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
  • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Tudi v našem vrtcu se trudimo spodbujati gibanje in uživanje zdrave hrane, razvijamo zdrave medsebojne odnose, preprečujemo širjenja nalezljivih bolezni, preprečujemo izgorevanje na delovnem mestu, preventivno ukrepamo za zdravje zob in ne nazadnje vzgajamo za zdravje.

Cilji projekta so:

  • razvijanje pozitivnih navad,  ki vplivajo na zdravje,
  • preprečevanje nastanka bolezni in poškodb,
  • promocija zdravega načina življenja.

Letošnja rdeča nit projekta se glasi »Počutim se dobro«.

V projektu sodelujejo vse skupine otrok Oddelka Žogica.