Jedilniki


Pri pripravljanju hrane in jedilnikov sledimo Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2008), Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike (Ur. L. RS, št. 39/05) ter splošnim sodobnim načelom in spoznanj stroke, ki veljajo za zdravo prehrano.

 

Otrokom v dopoldanskem času ponudimo sezonsko sadje in pijačo (voda, čaj).

Vrtec sme spremeniti jedilnik, če so za to opravičeni vzroki.

Jedilniki: