Prehrana v vrtcu

Skrb za zdravo prehrano in zdrav način življenja je v obdobju malčka in otroka posebnega pomena, ker je to obdobje intenzivnega razvoja

Ob nudenju uravnotežene  in pestre prehrane otroku privzgajamo ustrezne prehranjevalne navade.

V Vrtcu Koper je prehrana otrok usklajena s priporočili zdravega prehranjevanja, pri čemer sledimo Nacionalnemu programu prehranske politike in Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pripravljeni obroki so sestavljeni iz vseh skupin živil, kar zagotavlja normalno rast in razvoj.

S pestro ponudbo sezonskega sadja in zelenjave pomembno prispevamo h kvaliteti uravnotežene in zdrave prehrane. Z raznolikostjo prehrane se otrok navaja na različne nove okuse. Hrano nabavljamo dnevno, tako da se zaradi skladiščenja ne izgublja biološka vrednost svežih živil.

V času bivanja v vrtcu otrokom nudimo zadostne količine pijač: čaj, sadnega soka in predvsem vode.
Prizadevamo si, da postane zdrava prehrana del vsakdanjika vseh nas in naših otrok. Dobre navade in znanje o prehrani bodo tako dragocena popotnica k zdravemu načinu življenja.

PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE V VTRCU

Rojstni dan je prav poseben dan, osebni praznik, pri katerem se v vrtcu potrudimo, da omogočamo slavljencu doživljanje ugodja, zadovoljstva, sreče ter zavedanja, da je vsak posameznik edinstven, enkraten in pomemben.

Praznovanje rojstnega dne je v vrtcu priložnost za navajanje otrok na družabnost, krepitev socialnih vezi, izkazovanje pozornosti v medosebnih odnosih ter spodbujanje pozitivnih čustev. Slavljenca  vpletamo v celodnevne aktivnosti, ki dajo dnevu in otroku prav posebno vrednost. Pri tem ne potrebujemo nobenih materialnih dobrin, posebne  hrane ali pijače, ki bi jo starši prinašali ob praznovanju (v skladu s programom in priporočili RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU O PREHRANI IN TELESNI DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE 2015 – 2025). Želimo, da je otrok na dan svojega praznovanja deležen posebne pozornosti in prijetnih doživetij, ki mu prinašajo notranje zadovoljstvo in krepijo zavedanje lastne vrednosti.