Nazaj na enoto / skupino

Obiskal nas je Zmajček Jurček

Tema "VSEMOGOČNO DREVO" ima veliko možnosti za različne dejavnosti, z zanimivimi cilji: s čutili zaznavati drevo, spoznavati pomen dreves in gozda za človeka in živali, ohranjanje in varovanje narave - dreves, gozda, sadovnjaka, skrb za nova drevesa na igrišču, spoznavanje pomena recikliranja.

Tako se bomo dva tedna družili z Zmajčkom Jurčkom  in skupaj opravljali naloge v povezavi z drvesi:

- rokovanje, tipanje in igra z različnimi kosi lesa, lubja, 

- skrb za mlada drevesa na igrišču; redno zalivanje,

- merjenje debel dreves in stolpčni prikaz,

- ogledovanje enciklopedij in video posnetkov na temo dreves, gozda,

- pogovor, kaj nam drevesa nudijo, tako nam kot živalim,

- spoznavanje poklica gozdar,

- izdelovanje in ustvarjanje iz odpadnega naravnega materiala,

- zbiranje odpadnega papirja,

-  izdelava novega papirja – recikliranje,

-  različne oblike likovnega izražanja na temo »Drevo«.