Nazaj na enoto / skupino

Mesec kulture

V februarju - mesecu kulture, smo v vrtcu Pobegi Zajček pripravili dejavnosti, s katerimi smo obeležili Slovenski kulturni praznik – 8. februar.

Zaradi ukrepov proti Covidu so dejavnosti potekale po zvočniku hišnega radia in v vsaki igralnici posebej.

Dan pred praznikom smo poslušali slovensko himno in tako spoznali našega pesnika Franceta Prešerna. Poslušali smo njegovo pesem Stoji, stoji tam lipica. V vsaki igralnici je bila na ogled slika našega poeta.

Obeležitev smo nadaljevali s petjem ljudskih pesmic. Prepevale smo strokovne delavke v oddelku. V vsaki skupini smo pripravili tudi rajalni dan, ko smo zaplesali različne rajalne igre, ki jih poznamo, nekatere pa smo se jih tudi na novo naučili.

V nadaljevanju smo se posvetili poeziji. Brali smo poezijo naših slovenskih pesnikov: Otona Župančiča, Srečka Kosovela,  Anje Štefan. Uživali smo v rimah in zvočnosti jezika.

Brali smo pesem Otona Župančiča : Otroci spuščajo mehurčke. Po prebrani pesmi smo mehurčke spuščali tudi mi in na to temo likovno ustvarjali. Na hodnikih smo pripravili likovno razstavo, kjer je mrgolelo ustvarjenih mehurčkov. Natiskanih, narisanih, izrezanih,…v vseh barvah.

Obiskali smo tudi Zajčkovo knjižnico v našem vrtcu, si uredili kotiček s knjigami v igralnici. Predvsem pa smo v tem mesecu poslušali in uživali v branju ljudskih zgodbic in pravljic.