Nazaj na domačo stran

OPUSTITEV PCT POGOJA

Spoštovani starši, seznanjamo vas z nekaterimi točkami okrožnice o sproščanju urepov v vrtcih:

  •  Nošenje zaščitnih mask v prostorih vrtca: uporaba zaščitnih mask je v notranjih prostorih vrtca še vedno obvezna (11. člen odloka). Še vedno pa veljajo iste izjeme, kot do sedaj, tj. otrokom do dopolnjenega 6. leta starosti in vzgojiteljem ter vzgojiteljem predšolskih otrok – pomočnikom vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki, nošenje zaščitne maske ni obvezno (12. člen odloka).
  •  Nošenje zaščitnih mask zunaj prostorov vrtca: uporaba zaščitnih mask je priporočljiva pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 m (11. člen odloka).
  •  Opustitev PCT pogoja: od 21. 2. 2022 dalje izpolnjevanje PCT pogoja ni več obvezno na področju dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Ukinjeno je preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT, tako za zaposlene, kot tudi zunanje obiskovalce.
  •  Razkuževanje rok in prezračevanje poslovnih prostorov: nov odlok še naprej ohranja obveznost izvajalca dejavnosti, da v zaprtem javnem prostoru, pri vhodu, zagotovi namestitev dozatorja za razkuževanje rok (13. člen odloka). Prav tako je izvajalec dejavnosti dolžan poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se opravlja dejavnost, v skladu s priporočili NIJZ (peti odstavek 13. člena odloka).
  •  Ukinitev napotitve v karanteno ob visoko rizičnih kontaktih: na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, št. 21/22) je ukinjena odreditev karantene za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19.
  • Oprostitev plačila staršev zaradi neobiskovanja vrtca zaradi odrejene karantene: z ukinitvijo ukrepa odrejanja karantene za otroka, ki je bil v visoko tveganem stiku z okuženo osebo, ni več podlage za priznanje pravice oprostitve plačila staršev za vrtec za dneve odsotnosti otroka po 102. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP).
  • Opozorilo staršem, da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka: čeprav so se ukrepi zaradi izboljšanja epidemioloških razmer razrahljali, pa vseeno velja pravilo, da starši v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega počutja ali bolezni, lahko vrtec zavrne.
  • Delovanje organov vrtcev in druge oblike zbiranja ljudi v vrtcih: v skladu s trenutno veljavnim odlokom je ukinjena tudi omejitev zbiranja ljudi, kar pomeni, da se v prostorih vrtca lahko zbirajo ljudje pod pogojem, da uporabljajo zaščitne maske. Tako lahko organi vrtca delujejo »v živo«, prav tako lahko vrtec izpelje srečanja s starši, roditeljske sestanke in govorilne ure.

 

Vodstvo Vrtca Koper