Sovice

Tel. / GSM

05/613 10 31

Vzgojiteljici: Vesna Kocjančič,  Ana Šircelj

Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Katja De Faveri

Starost otrok: 3-6 let