Pingvini

Tel. / GSM

05/613 10 31 

Vzgojiteljici: Natalija Perič

                  Barbara Cindrič

 

Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Stanka Ulčar