Pingvini

Tel. / GSM

05/613 10 31 

Vzgojiteljici: Natalija Perič, Barbara Cindrič

Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Stanka Ulčar

Starost otrok: 1-4 let