Žabice

Tel. / GSM

05/ 613 10 34

Vzgojiteljica: Darinka Franca

Vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice: Ana Šivec

 

Starost otrok: 5-6 let