Bertoki - Cicikorak

Cesta borcev 8 f, 6000 KOPER

Tel. / GSM

1. VHOD

1. igralnica (Škratki - vzgojiteljici Nina, Katja )

tel. št.: 040 753 970

2. igralnica (Lisičke - vzgojiteljici  Orjana, Marta)

tel. št.: 040 685 713 

 

2. VHOD

3. igralnica (Čebelice - vzgojiteljici Ksenija, Dolores)

tel. št.: 040 685 723

4. igralnica (Miške - vzgojiteljici Barbara, Kristina)

tel. št.: 040 753 805 

 

3. VHOD

5. igralnica (Ježki - vzgojiteljici Irena, Elis)

tel. št.: 040 861 259

6. igralnica (Želvice - vzgojiteljice Rosana, Sara, Izabella)

tel. št.: 040 754 328

 

 

E-mail

bertoki.vvzkp@guest.arnes.si

Poslovalni čas

6:30 - 16:30

Lokacija

Naš vrtec stoji sredi vasi. Obdaja ga veliko, prelepo, zeleno, ograjeno igrišče, ki je opremljeno z otroškimi igrali. Ob različnih vremenskih razmerah nudijo nadstreški nad igralnicami in drevesa na igrišču zavetje in prostor, kjer se odvijajo dejavnosti otrok. Lastno parkirišče omogoča staršem in otrokom varen dostop do vrtca.

V enoti je razdelilna kuhinja. Vrtec ima šest oddelkov. Igralnice so opremljene s centri aktivnosti (kotički) v  katerih delo poteka po metodologiji Korak za korakom, ki je uveljavljena kot model dobre prakse v okviru Kurikula za vrtce.

V oddelkih Korak za korakom:

 • se otroci učijo s svojo aktivnostjo in vzajemnim delovanjem – interakcijo s sovrstniki, odraslimi, materiali,
 • je igra pomemben del življenja otrok,
 • vzgojitelj ni več vir informacij in osrednja osebnost, temveč spodbujevalec otrokovega razvoja, tako da gradi na interesih, potrebah in zmogljivostih vsakega otroka.

V letošnjem letu bomo dali poudarek na prepletanju medosebnih prijateljskih vezi ob različnih priložnostih. Tradicionali pohod družin do ribiške koče v Rižani bo osrednja dejavnost v Tednu otroka. Skozi vse leto bomo sodelovali s krajani in spodbujali prepletanje medsebojnih vezi ter se ob kulturnem programu srečevali ob državnih praznikih. Obiskali bomo tudi Mediteranski vrt krajevne skupnosti Bertoki. Organizirali in izpeljali bomo kulturno medgeneracijsko prireditev za krajane in upokojence vrtca. Pevski zborček enote se bo predstavil staršem in širšemu okolju. Na ravni vrtca bomo predstavili in analizirali celoletno ustvarjanje in priravili razstavo likovnih izdelkov.

 • Knjižnica za otroke + Premična knjižnica
 • Pevski zborček enote Bertoki - Cicikorak
 • Zobna preventiva
 • Športni program Mali sonček
 • Obisk gledaliških predstav
 • Glasbena soba
 • Otroška kuhinja
 • Zdravstvena vzgoja v vrtcu
 • Medgeneracijsko sodelovanje v kraju

 

VPIS OTROK

31/01/2024

Vpis otrok v vrtec za šol. leto 2024/2025

Več o novici

predstava Bobek in barčica

22/01/2024

Ogledali smo si predstavo Bobek in barčica, v izvedbi gledališke skupine vrtca Koper.

Več o novici

Praznični december

22/12/2023

 

Več o novici

Tradicionalni slovenski zajtrk

17/11/2023

Več o novici

Igralni kotički na prostem

06/10/2023

Več o novici

Teden otroka 2.10. - 8.10. 2023

06/10/2023

Več o novici

Otvoritev prenovljenega vrtca

04/10/2023

Slavnostna otvoritev prenovljenega vrtca... Seveda ni manjkala tudi slastna torta.

Več o novici