Bertoki - Cicikorak

Cesta borcev 8 f, 6000 KOPER

Tel. / GSM

05 / 639 67 07

040 754 328 - 1. igralnica (vzgojiteljica Rosana Andrašič)

040 685 713 - 2. igralnica (vzgojiteljica Orjana Hribovšek)

040 685 723 - 3. igralnica (vzgojiteljica Janja Marčič)

040 753 805 - 4. igralnica (vzgojiteljica Barbara Klede)

040 753 970 - 5. igralnica (vzgojiteljica Nina Bernik)

040 861 259 - 6. igralnica (vzgojiteljica Irena Bertok)

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

bertoki.vvzkp@guest.arnes.si

Poslovalni čas

6:30 - 16:30

Lokacija

Naš vrtec stoji sredi vasi. Obdaja ga veliko, prelepo, zeleno, ograjeno igrišče, ki je opremljeno z otroškimi igrali. Ob različnih vremenskih razmerah nudijo nadstreški nad igralnicami in drevesa na igrišču zavetje in prostor, kjer se odvijajo dejavnosti otrok. Lastno parkirišče omogoča staršem in otrokom varen dostop do vrtca.

V enoti je razdelilna kuhinja. Vrtec ima šest oddelkov. Igralnice so opremljene s centri aktivnosti (kotički) v  katerih delo poteka po metodologiji Korak za korakom, ki je uveljavljena kot model dobre prakse v okviru Kurikula za vrtce.

V oddelkih Korak za korakom:

 • se otroci učijo s svojo aktivnostjo in vzajemnim delovanjem – interakcijo s sovrstniki, odraslimi, materiali,
 • je igra pomemben del življenja otrok,
 • vzgojitelj ni več vir informacij in osrednja osebnost, temveč spodbujevalec otrokovega razvoja, tako da gradi na interesih, potrebah in zmogljivostih vsakega otroka.

V letošnjem letu bomo dali poudarek na prepletanju medosebnih prijateljskih vezi ob različnih priložnostih. Tradicionali pohod družin do ribiške koče v Rižani bo osrednja dejavnost v Tednu otroka. Skozi vse leto bomo sodelovali s krajani in spodbujali prepletanje medsebojnih vezi ter se ob kulturnem programu srečevali ob državnih praznikih. Obiskali bomo tudi Mediteranski vrt krajevne skupnosti Bertoki. Organizirali in izpeljali bomo kulturno medgeneracijsko prireditev za krajane in upokojence vrtca. Pevski zborček enote se bo predstavil staršem in širšemu okolju. Na ravni vrtca bomo predstavili in analizirali celoletno ustvarjanje in priravili razstavo likovnih izdelkov.

 • Knjižnica za otroke + Premična knjižnica
 • Pevski zborček enote Bertoki - Cicikorak
 • Zobna preventiva
 • Športni program Mali sonček
 • Obisk gledaliških predstav
 • Glasbena soba
 • Otroška kuhinja
 • Zdravstvena vzgoja v vrtcu
 • Medgeneracijsko sodelovanje v kraju

 

Donacija osebnih računalnikov, podjetja Denit d.o.o

08/02/2023

Več o novici

Otvoritev hišice Muce Copatarice

07/02/2023

Več o novici

Teden otroka

15/10/2022

Teden otroka je potekal od 3.10. do 7.10.2022, pod geslom: SKUPAJ SE IMAMO DOBRO! Teden smo si popestrili z različnimi dejavnostmi, se veliko družili med seboj in se imeli DOBRO.

Več o novici

Množični tek otrok

15/10/2022

V vrtcu se zavedamo kako pomembno je gibanje za razvoj otroka, zato se radi udeležujemo projektov, kjer se spodbuja fizično aktivnost otrok. V septembru smo se udeležili Množičnega teka otrok, ki ga organizira Atletska zveza Slovenije. Po malici, kjer smo se pošteno okrepčali, smo se z vsemi skupinami dobili na igrišču ter se skupaj ogreli z razteznimi vajami. Dobro pripravljeni smo začeli s tekom – tekmovali smo po skupinah, začeli so naši najmlajši otroci, stari 2 leti, zadnji pa so tekmovali 5 letniki. Ostale skupine so med čakanjem na vrsto stale ob progi in glasno navijale. Otroci so tako imeli ogromno spodbude in jim razdalja do cilja ni predstavljala nobenih težav. Na koncu smo podelili še medalje, si med seboj čestitali in si obljubili, da naslednje leto tek ponovimo.

Več o novici