Bertoki - Cicikorak

Cesta borcev 8 f, 6000 KOPER

Tel. / GSM

1. VHOD

1. igralnica (Škratki - vzgojiteljici Nina, Katja )

tel. št.: 040 753 970

2. igralnica (Lisičke - vzgojiteljici  Orjana, Marta)

tel. št.: 040 685 713 

 

2. VHOD

3. igralnica (Čebelice - vzgojiteljici Ksenija, Dolores)

tel. št.: 040 685 723

4. igralnica (Miške - vzgojiteljici Barbara, Kristina)

tel. št.: 040 753 805 

 

3. VHOD

5. igralnica (Ježki - vzgojiteljici Irena, Elis)

tel. št.: 040 861 259

6. igralnica (Želvice - vzgojiteljice Rosana, Sara, Izabella)

tel. št.: 040 754 328

 

 

E-mail

bertoki.vvzkp@guest.arnes.si

Poslovalni čas

6:30 - 16:30

Lokacija

Naš vrtec stoji sredi vasi. Obdaja ga veliko, prelepo, zeleno, ograjeno igrišče, ki je opremljeno z otroškimi igrali. Ob različnih vremenskih razmerah nudijo nadstreški nad igralnicami in drevesa na igrišču zavetje in prostor, kjer se odvijajo dejavnosti otrok. Lastno parkirišče omogoča staršem in otrokom varen dostop do vrtca.

V enoti je razdelilna kuhinja. Vrtec ima šest oddelkov. Igralnice so opremljene s centri aktivnosti (kotički) v  katerih delo poteka po metodologiji Korak za korakom, ki je uveljavljena kot model dobre prakse v okviru Kurikula za vrtce.

V oddelkih Korak za korakom:

 • se otroci učijo s svojo aktivnostjo in vzajemnim delovanjem – interakcijo s sovrstniki, odraslimi, materiali,
 • je igra pomemben del življenja otrok,
 • vzgojitelj ni več vir informacij in osrednja osebnost, temveč spodbujevalec otrokovega razvoja, tako da gradi na interesih, potrebah in zmogljivostih vsakega otroka.

V letošnjem letu bomo dali poudarek na prepletanju medosebnih prijateljskih vezi ob različnih priložnostih. Tradicionali pohod družin do ribiške koče v Rižani bo osrednja dejavnost v Tednu otroka. Skozi vse leto bomo sodelovali s krajani in spodbujali prepletanje medsebojnih vezi ter se ob kulturnem programu srečevali ob državnih praznikih. Obiskali bomo tudi Mediteranski vrt krajevne skupnosti Bertoki. Organizirali in izpeljali bomo kulturno medgeneracijsko prireditev za krajane in upokojence vrtca. Pevski zborček enote se bo predstavil staršem in širšemu okolju. Na ravni vrtca bomo predstavili in analizirali celoletno ustvarjanje in priravili razstavo likovnih izdelkov.

 • Knjižnica za otroke + Premična knjižnica
 • Pevski zborček enote Bertoki - Cicikorak
 • Zobna preventiva
 • Športni program Mali sonček
 • Obisk gledaliških predstav
 • Glasbena soba
 • Otroška kuhinja
 • Zdravstvena vzgoja v vrtcu
 • Medgeneracijsko sodelovanje v kraju