Lisičke

Tel. / GSM

05 / 639 67 07

 

040 685 713

Vzgojiteljica: Orjana Hribovšek

Vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice: Marta Defaveri

 

Starost otrok : 4-5 let