Želvice

Tel. / GSM

05 / 639 67 07

040 754 328

 

 

Vzgojiteljica: Rosana Andrašič

Vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice: Suzana Bržan

 

Starost otrok : 2 do 4 let