Želvice

Tel. / GSM

05 / 639 67 07

040 754 328

 

 

Vzgojiteljica: Rosana Andrašič

Vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice: Sara Rizzi

Vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice: Izabella Miličević

 

Starost otrok : 1-2 leti