Miške

Tel. / GSM

05 / 639 67 07

 

040 753 805

Vzgojiteljica: Barbara Klede 

Vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice: Kristina Gržinič

 

Starost otrok : 5-6 let