Čebelice

Tel. / GSM

040 685 723

 

 

Vzgojiteljica: Ksenija Valentinčič

Vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice: Dolores Ugrin

 

Starost otrok : 4-5 let