Veveričke

Tel. / GSM

05/ 613 10 32

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Sara Bembič

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Mirsada Šehić

Vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice: Martina Krašna

 

Starost otrok: 1-2 leti