Medvedki

Tel. / GSM

05/613 10 34

Vzgojiteljica predšolskih otrok: Polona Žele

Vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice: Sara Bembič

Starost otrok: 3-4 leta